Πρόγραμμα μεγάλης πισίνας 2017-18

 
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ
τμήμα 1
ΔΕΥΤΕΡΑ
16:30 – 17:15
ΤΡΙΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
16:30 – 17:15
ΠΕΜΠΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
16:30 – 17:15
ΣΑΒΒΑΤΟ
 
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ
τμήμα 2
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ
16:30 – 17:15
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ
16:30 – 17:15
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ
10:00 – 10:45
 
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ
τμήμα 3
ΔΕΥΤΕΡΑ
17:15 – 18:00
ΤΡΙΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
17:15 – 18:00
ΠΕΜΠΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
17:15 – 18:00
ΣΑΒΒΑΤΟ
 
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ
τμήμα 4
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ
17:15 – 18:00
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ
17:15 – 18:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ
10:00 – 10:45 ή
10:45 – 11:00
 
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ
τμήμα 5
ΔΕΥΤΕΡΑ
18:00 – 18:45
ΤΡΙΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
18:00 – 18:45
ΠΕΜΠΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
18:00 – 18:45
ΣΑΒΒΑΤΟ
 
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ
τμήμα 6
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ
18:00 – 18:45
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ
18:00 – 18:45
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ
10:45 – 11:00
 
ΕΠΙΛΕΚΤΑ
7 ετών
ΔΕΥΤΕΡΑ
17:15 – 18:00
ΤΡΙΤΗ
17:15 – 18:00
ΤΕΤΑΡΤΗ
17:15 – 18:00
ΠΕΜΠΤΗ
17:15 – 18:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
17:15 – 18:00
ΣΑΒΒΑΤΟ
 
ΕΠΙΛΕΚΤΑ
8 ετών
ΔΕΥΤΕΡΑ
17:00 – 18:00
ΤΡΙΤΗ
17:00 – 18:00
ΤΕΤΑΡΤΗ
17:00 – 18:00
ΠΕΜΠΤΗ
17:00 – 18:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
17:00 – 18:00
ΣΑΒΒΑΤΟ
10:00 – 11:00
 
ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ
17:15 – 19:30
ΤΡΙΤΗ
17:15 – 19:30
ΤΕΤΑΡΤΗ
17:15 – 19:30
ΠΕΜΠΤΗ
17:15 – 19:30
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
17:15 – 19:30
ΣΑΒΒΑΤΟ
09:15 – 11:15
 
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ
14:30 – 17:00
ΤΡΙΤΗ
14:30 – 17:00
ΤΕΤΑΡΤΗ
14:30 – 17:00
ΠΕΜΠΤΗ
14:30 – 17:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
14:30 – 17:00
ΣΑΒΒΑΤΟ
07:00 – 10:00
 
ΕΝΗΛΙΚΕΣ 1
ΔΕΥΤΕΡΑ
14:00 – 15:00
ΤΡΙΤΗ
14:00 – 15:00
ΤΕΤΑΡΤΗ
14:00 – 15:00
ΠΕΜΠΤΗ
14:00 – 15:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
14:00 – 15:00
ΣΑΒΒΑΤΟ
11:15 -12:15
 
ΕΝΗΛΙΚΕΣ 2
ΔΕΥΤΕΡΑ
18:45 – 19:45
ΤΡΙΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
18:45 – 19:45
ΠΕΜΠΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
18:45 – 19:45
ΣΑΒΒΑΤΟ
11:00 -12:30