Οι προπονητές του συλλόγου μας

  • Γλωσσιώτης Απόστολος

Πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής Πανεπιστημίου Αθηνών με ειδικότητα στην κολύμβηση.

Προπονητής της αγωνιστικής ομάδας.

  • Νιάχου Νότα

Πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής Πανεπιστημίου Αθηνών με ειδικότητα στην κολύμβηση.

Προπονήτρια της προαγωνιστικής ομάδας.