Σας γνωρίζουμε ότι το Σάββατο 4 Νοεμβρίου 2017, στο κολυμβητήριο της Χαλκίδας θα γίνει η Ημερίδα Ορίων Χειμερινών αγώνων &ι Ημερίδα 9-10-11-12 ετών της Περιφέρειας Ανατολικής Στερεάς & Εύβοιας , σε δύο (2) αγωνιστικές ενότητες.

Η έναρξη των αγώνων θα γίνει το Σάββατο 4/11/17 στις 10.00 και το απόγευμα στις 16:30

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ

(2 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ)

Α’ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ πρωί

 1. 200μ. Ελεύθερο Κορίτσια-Αγόρια 10-11-12 ετών
 2. 200μ. Ελεύθερο Ανδρών-Γυναικών
 3. 200μ. Πεταλούδα Ανδρών-Γυναικών
 4. 200μ. Ύπτιο Κορίτσια-Αγόρια 11-12 «
 5. 200μ. Ύπτιο Ανδρών-Γυναικών
 6. 400μ. Μ.Ατομική Ανδρών-Γυναικών & 12 “
 7. 100μ. Ελεύθερο Κορίτσια-Αγόρια 9-10-11-12 «
 8. 100μ. Ελεύθερο Ανδρών-Γυναικών
 9. 100μ. Πρόσθιο Κορίτσια-Αγόρια 10-11-12 «
 10. 100μ. Πρόσθιο Ανδρών-Γυναικών
 11. 50μ. Ύπτιο Κορίτσια-Αγόρια 9-10-11-12 «
 12. 50μ. Ύπτιο Ανδρών-Γυναικών
 13. 50μ. Πεταλούδα Κορίτσια-Αγόρια 9-10-11-12 «
 14. 50μ. Πεταλούδα Ανδρών-Γυναικών
 15. 800μ. Ελεύθερο Αγόρια-Κορίτσια 12 «
 16. 800μ. Ελεύθερο Γυναικών
 17. 1500μ. Ελεύθερο Ανδρών

Β’ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ απόγευμα

 1. 50μ. Ελεύθερο Αγόρια-Κορίτσια 9-10-11-12 «
 2. 50μ. Ελεύθερο Ανδρών-Γυναικών
 3. 50μ. Πρόσθιο Αγόρια-Κορίτσια 9-10-11-12 «
 4. 50μ. Πρόσθιο Ανδρών-Γυναικών
 5. 100μ. Ύπτιο Αγόρια-Κορίτσια 10-11-12 «
 6. 100μ. Ύπτιο Ανδρών-Γυναικών
 7. 200μ. Μ.Ατομική Αγόρια-Κορίτσια 10-11-12 «
 8. 200μ. Μ.Ατομική Ανδρών-Γυναικών
 9. 400μ. Ελεύθερο Αγόρια-Κορίτσια 11-12 «
 10. 400μ. Ελευθερο Ανδρών-Γυναικών
 11. 100μ. Πεταλούδα Αγόρια-Κορίτσια 11-12 «
 12. 100μ. Πεταλούδα Ανδρών-Γυναικών
 13. 200μ. Πρόσθιο Αγόρια-Κορίτσια 11-12 «
 14. 200μ. Πρόσθιο Ανδρών-Γυναικών
 15. 800μ. Ελεύθερο Ανδρών
 16. 1500μ. Ελεύθερο Γυναικών