Από Δευτέρα 15 Ιανουαρίου επαναλειτουργεί το Δημοτικό κολυμβητήριο Χαλκίδας.

Η προπονήσεις της αγωνιστικής και προαγωνιστικής ομάδας ξεκινούν κανονικά την Δευτέρα 15 Ιανουαρίου στις 14:30 και 17:15 αντίστοιχα.

Επίσης το τμήμα επίλεκτων κολυμβητών στις 16:45.

Όλες οι ακαδημίες θα ξεκινήσουν κανονικά από Τρίτη 16 Ιανουαρίου όπως ισχύουν τα τμήματα δηλ. 16:30 – 17:15, 17:15 – 18:00 , 18:00 – 18:45 και Σάββατο 10:00 – 10:45 , 10:45 – 11:30.

Όπως επίσης και το τμήμα ενηλίκων θα ξεκινήσει από Τρίτη 16 Ιανουαρίου και κατά τις ώρες καθημερινά 14:00 – 15:00 , 19:00 – 20:00 και Σάββατο 11:00 – 12:00.

Τα παιδιά από το τμήμα ΑμεΑ θα συνεννοηθούν με τις προπονήτριες τους.

Σας περιμένουμε όλους !!!