ΠΡΟΣ: Σωματεία Περιφέρειας Αρ. Πρωτ. 799 Χαλκίδα 10-01-2020 Κοιν: Κ.Ο.Ε.

Θέμα: Χειμερινή ημερίδα ορίων & προ-αγωνιστικών 9-10-11-12 ετών

Σχετ.: Αρ. Πρωτ.4160/Ε/ΚΟΕ Σεπτ.2019

Κύριε πρόεδρε

Σας γνωρίζουμε ότι το Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2020, στο κολυμβητήριο της Χαλκίδας, θα πραγματοποιηθεί η Χειμερινή ημερίδα ορίων & προ-αγωνιστικών 9-10-11-12 ετών της Περιφέρειας Ανατολικής Στερεάς & Εύβοιας, σε δύο (2) αγωνιστικές ενότητες.

Η έναρξη των αγώνων θα γίνει το Σάββατο 25-01-2020 στις 10:00πμ & το απόγευμα στις 17:00μμ. Οι συμμετοχές όλων των αθλητών μαζί με το παραστατικό κατάθεσης θα πρέπει να σταλούν στην ΚΟΕ στο e-mail: info@koe.org.gr, και στην Περιφερειακή Επιτροπή στο e-mail: swperif@otenet.gr, μέχρι την Δευτέρα 20-01-2020, όπως ορίζεται από το ανωτέρω σχετικό.

Οι καταστάσεις συμμετοχών αγωνιστικής και προ-αγωνιστικής να αποσταλούν σε ξεχωριστά έντυπα. Επισημαίνεται ότι ο κολυμβητής χωρίς δελτίο αθλητικής ιδιότητας δεν θα μπορεί να συμμετέχει στους αγώνες. Εφιστούμε την προσοχή σας για την σωστή αναγραφή των αριθμών μητρώων των αθλητών στις καταστάσεις συμμετοχών.

Η ΚΟΕ στην οποία κοινοποιείται η παρούσα παρακαλείται για την διάθεση ηλεκτρονικού χρονομέτρου. Θα εφαρμοστούν οι κανονισμοί κολύμβησης της ΚΟΕ, σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό, αναφορικά με δηλώσεις συμμετοχών, διαγραφές, κάρτες προπονητών & εκπροσώπων και του συνόλου των παραγράφων , παρακαλούμε για την προσοχή σας.

ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΡΙΩΝ & ΠΡΟ-ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ 9-10-11&12 ΕΤΩΝ
Α’ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ πρωί 25 Ιανουαρίου 2020

1. 200μ. Ελεύθερο Κορίτσια-Αγόρια 10-11-12 ετών

2. 200μ. Ελεύθερο Ανδρών-Γυναικών

3. 200μ. Πεταλούδα Ανδρών-Γυναικών

4. 200μ. Ύπτιο Κορίτσια-Αγόρια 11-12

5. 200μ. Ύπτιο Ανδρών-Γυναικών

6. 400μ. Μ.Ατομική Ανδρών-Γυναικών & 12

7. 100μ. Ελεύθερο Κορίτσια-Αγόρια 9-10-11-12

8. 100μ. Ελεύθερο Ανδρών-Γυναικών

9. 100μ. Πρόσθιο Κορίτσια-Αγόρια 10-11-12

10. 100μ. Πρόσθιο Ανδρών-Γυναικών

11. 50μ. Ύπτιο Κορίτσια-Αγόρια 9-10-11-12

12. 50μ. Ύπτιο Ανδρών-Γυναικών

13. 50μ. Πεταλούδα Κορίτσια-Αγόρια 9-10-11-12

14. 50μ. Πεταλούδα Ανδρών-Γυναικών

15. 800μ. Ελεύθερο Αγόρια-Κορίτσια 12

16. 800μ. Ελεύθερο Γυναικών

17. 1500μ. Ελεύθερο Ανδρών

Β’ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ απόγευμα 25 Ιανουαρίου 2020

1. 50μ. Ελεύθερο Αγόρια-Κορίτσια 9-10-11-12

2. 50μ. Ελεύθερο Ανδρών-Γυναικών

3. 50μ. Πρόσθιο Αγόρια-Κορίτσια 9-10-11-12

4. 50μ. Πρόσθιο Ανδρών-Γυναικών

5. 100μ. Ύπτιο Αγόρια-Κορίτσια 10-11-12 «

6. 100μ. Ύπτιο Ανδρών-Γυναικών

7. 200μ. Μ.Ατομική Αγόρια-Κορίτσια 10-11-12

8. 200μ. Μ.Ατομική Ανδρών-Γυναικών

9. 400μ. Ελεύθερο Αγόρια-Κορίτσια 11-12

10. 400μ. Ελευθερο Ανδρών-Γυναικών

11. 100μ. Πεταλούδα Αγόρια-Κορίτσια 11-12

12. 100μ. Πεταλούδα Ανδρών-Γυναικών

13. 200μ. Πρόσθιο Αγόρια-Κορίτσια 11-12

14. 200μ. Πρόσθιο Ανδρών-Γυναικών

15. 800μ. Ελεύθερο Ανδρών

16. 1500μ. Ελεύθερο Γυναικών